Công ty cổ phần Trường Sơn 532

Tin tức mới
Bộ đội Trường Sơn phát huy phẩm chất trên các dự án trọng điểm
Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Công ty cổ phần Lilama 10 đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”.
BTL Binh đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty CP Trường Sơn 532
Fanpage
Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ngày đăng: 15/05/2021 Lượt xem: 1.8k
 
Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (TS3) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Ngày 29/03/2021
Số lần xem: 1617

Ngày 15/5/2021, Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 (TS3) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2021 tại Trụ sở Công ty. ĐHĐCĐTN đã được tiến hành với số cổ đông dự họp đại diện cho 94,4% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 (HĐQT) đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020. Đồng thời, Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt doanh thu 286 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng; Đại hội cũng đã thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020; thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021; Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Cũng tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất về kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

  Đại hội đồng cổ đông đã  bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của TS3 diễn ra thành công tốt đẹp. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua biên bản họp là 100%. Với những quyết định về phương hướng hoạt động và nhân sự mới được bổ sung cho HĐQT, TS3 sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra nhằm đem lại các lợi ích cho cổ đông, khách hàng, và ngày càng khẳng định thương hiệu TS3 trên thị trường.

 

Các bài viết liên quan

Bộ đội Trường Sơn phát huy phẩm chất trên các dự án trọng điểm
30 Jun

Bộ đội Trường Sơn phát huy phẩm chất trên các dự án trọng điểm

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
27 Jun

Công ty Cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Công ty cổ phần Lilama 10 đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”.
16 Dec

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Công ty cổ phần Lilama 10 đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 1XL-HB “Thi công xây lắp công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng”.

Những ngày đầu của Lữ đoàn 532
19 May

Những ngày đầu của Lữ đoàn 532

BTL Binh đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty  CP Trường Sơn 532
07 Oct

BTL Binh đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty CP Trường Sơn 532

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN LỮ ĐOÀN 532
20 Apr

CÔNG TRÌNH THANH NIÊN KHU GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN LỮ ĐOÀN 532

Đại hội đảng bộ Công ty cổ phần Trường Sơn thành công tốt đẹp
26 May

Đại hội đảng bộ Công ty cổ phần Trường Sơn thành công tốt đẹp

Lễ khởi công công trình đường Vành đai phía tây 2 - Đường và cầu qua sông cổ cò Đà Nẵng
16 May

Lễ khởi công công trình đường Vành đai phía tây 2 - Đường và cầu qua sông cổ cò Đà Nẵng